Home page
Pagina principală

   Roznov
Imagini Roznov
Harta turistică
Monumente din zonă
Informații utile
Anunțuri din Neamț


Județul NeamțRoznov

PREZENTARE

Orașul Roznov s-a "născut" oficial odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 740/22.10.2003 a Decretului 619 din 15 octombrie privind promulgarea Legii nr. 408 din 17 octombrie pentru declararea ca oraș a comunei Roznov. Este cel mai "tânăr oraș" al județului.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a orașului Roznov număra 8.793 locuitori, de acesta aparținând și satele Slobozia și Chintinici.

Orașul Roznov se află la intersecția paralelei de 46050' lat. N cu meridianul de 26031' long. E, fiind poziționat central în Depresiunea Cracău-Bistrița, în zona de confluență a celor două râuri.

Orașul Roznov este situat la 13 km de Piatra Neamț, pe DN15 spre Bacău. Accesul se poate face și pe calea ferată, dinspre Bacău.

SCURT ISTORIC

Ca așezare, localitatea este amintită pentru prima dată într-un act din timpul lui Alexandru cel Bun, datat 8 aprilie 1419, unde apare o mențiune la o așezare situată în "Câmpul lui Dragoș". Însă numele satului Roznov este menționat pentru prima oară într-un document din 18 aprilie 1576, prin care Petru Șchiopul întărește Mănăstirii Bistrița dreptul de stăpânire a mai multor sate între care și Roznovul.

La sfârșitul sec al XVI-lea două documente amintesc despre o siliște numită Seucăuți, pe Cracău, ceea ce înseamnă că vechea vatră de sat se desființase, pe locul ei (sau în imediata apropiere) ridicându-se o altă așezare care de peste 120 de ani era menționată în documente sub numele de Roznov. Unul din cele două documente a fost redactat în 17 august 1600 la Alba Iulia de către Mihai Viteazul. Ceva mai târziu (20 iulie 1609) un alt act confirmă prezența în 1600 a oștilor lui Mihai Viteazul la Roznov.

Între secolele XVII-XIX Roznovul apare menționat în foarte multe documente. Numele localității Roznov apare însă pentru prima data într-un material cartografic, sub denumirea de Roznou, pe "Harta Principatului Moldovei" întocmită de Dimitrie Cantemir între anii 1715-1716 și tiparită în 1737 în Olanda. Abia pe harta lui F.C. de Bowr "Carte de la Moldavie", tiparită la Amsterdam între 1769-1772, apare sub transcrierea de Roznov.

În a doua jumătate a sec. al XVII-lea, Roznovul intră în stăpânirea familiei Ruset, care își adaugă numele "Roznovanu", de la denumirea satului și a moșiei.

Ultimul dintre proprietarii familiei Roznovanu a fost colonelul Gheorghe Ruset, om politic și fost prefect al județului Neamț la sfârșitul sec. al XIX-lea. Acesta ridică aici între anii 1884-1892 o biserică în stil slavon-bizantin, monument impresionant ca stil arhitectonic și care se păstrează și astăzi.

După stingerea familiei Ruset, satul trece în stăpânirea unui bogătaș grec, Hector Economus, fost arendaș al moșiei.


Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Biserica "Sf. Nicolae", situată în mijlocul unui parc dendrologic.

Cele mai importante activități ale economiei locale se desfășoară în domeniile de prelucrare a lemnului, comerț, confecții, producție de mobilier, prestări servicii.

Primarul actual al orașului Roznov este dl. Ciubotaru Ionel, aflat la al doilea mandat.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre orașul Roznov.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități