Home page
Pagina principală

   Roman
Scurtă prezentare
Istoric
Laminorul de țevi

Harta orașului
Imagini din Roman
Monumente din zonă
Informații utile
Locuri de muncă
Anunțuri din Neamț


Stema municipiului RomanPagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Roman - ISTORIC

Consemnat prima dată, alături de Piatra și Neamț, în Letopisețul Novgorodului (document extern, în general acceptat ca fiind datat 1387-1392), Romanul are o vechime mai mare, dezvoltându-se la confluența râurilor Moldova și Siret.
Considerat unul dintre cele mai importante centre medievale din Moldova, Romanul este menționat întâia oară într-un document intern la 30 martie 1392 (este vorba de un hrisov de danie către Ionaș Viteazul, care a fost scris în cetatea noastră, a lui Roman voievod).
Se pare că numele orașului a fost preluat de la numele voievodului Roman I Mușat (1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deși există probe materiale care să ateste existența curții de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Mușatinul.

Destinată unor scopuri defensive, cetatea a oferit protecție meșteșugarilor și negustorilor urbei, activitatea acestora ducând la afirmarea orașului ca important centru atât economic cât și cultural.

Întemeierea în 1408 de către Alexandru cel Bun a unei episcopii a condus la sporirea importanței politice, militare și administrative a Romanului. Venirea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare a determinat ridicarea, pe malul stâng al Siretului, a unei cetăți de piatră, cu ziduri puternice, în locul fortificației de pământ existente. Astfel, Cetatea Nouă a Romanului a devenit un element deosebit de important în cadrul sistemului defensiv al Moldovei realizat de marele voievod, ea rezistând atacului întreprins de Matei Corvin în 1467.

În vara anului 1476, cetatea cunoaște asediul lui Mohamed al II-lea care, venit să răzbune înfrângerea de la Vaslui, atacă oștile lui Ștefan cel Mare adunate aici. Asediul a durat până în ziua de 24 iulie, când moldovenii se retrag spre Războieni.

Deși considerat reședință voievodală, Romanul nu și-a păstrat acest statut în mod constant, aceasta datorită importanței politico-economice pe care Suceava o dobândește. Așa se face că, în sec. Al XVI-lea, curtea și episcopia din Roman revin sporadic în actualitate. Pe locul vechii episcopii, Petru Rareș începe ridicarea actualei catedrale, care va fi finalizată de către Iliaș Rareș. Despre curtea voievodală ultimele însemnări datează din timpul domniei lui Despot vodă, iar cele despre Cetatea Nouă sunt din 1675, când aceasta este distrusă (de către Dumitrașcu Cantacuzino, odată cu alte cetăți ale Moldovei).

sus

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități