Piatra NeamtHome page
Pagina principală

   Piatra-Neamț
Scurtă prezentare
Istoric
Evoluție, dezvoltare
Oraș turistic

Harta orașului
Galeria foto
Imagini vechi din Piatra
Monumente din zonă
Harta monumentelor

Locuri de muncă
Informații utile
Anunțuri din Neamț

Stema municipiului Piatra-Neamț
Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Piatra Neamț - ISTORIC

Denumiri: Piatra lui Crăciun, Camena, Târgul Pietrei (sau Piatra), Piatra-Neamț (din 1864). Cunoscut și sub denumirea de "Perla Moldovei", Kiryat Sefer - cetate a cărții și a spiritului pentru evrei (la sf. sec. XIX).

Cea mai veche așezare descoperită pe raza orașului Piatra-Neamț este cea de la Poiana Cireșului și care aparține mezoliticului (cca. 12.000 î.e.n.).

Săpăturile arheologice efectuate atestă locuiri străvechi, la Bâtca Doamnei, Ciritei, Lutărie, Văleni-Bolovoaia, Cozla și Dărmănești, unde au fost descoperite fragmente de ceramică, obiecte de piatră și silex aparținând civilizației Cucuteni (cca. 3.600 - 2.600 î.e.n.), epocii bronzului (mileniul II î.e.n.) și civilizației geto-dacice (sec. II î.e.n. - II e.n.). În urma săpăturilor efectuate în anii '50, au fost descoperite importante vestigii medievale la Bâtca Doamnei și la Curtea Domnească.

Dacă civilizația eneolitică și-a făcut simțită prezența prin frumusețea ornamentației ceramicii pictate și prin formele acesteia, civilizația geto-dacică a dăruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orașului prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o așezările fortificate de la Bâtca Doamnei, Cozla și Calu (sec. I î.e.n. - I e.n.). Acest fapt denotă existența unui puternic centru politic, economic și spiritual, Petrodava fiind înscrisă de către Claudiu Ptolemeu în cunoscuta sa Geographica. După cucerirea ei de către romani, așezarea și-a încetat existența, dar urmele descoperite atestă continuarea locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al așezării de la Lutărie datează din secolele V-VI.

Primele mențiuni scrise despre această așezare sunt datorate Cronicii rusești (cca.1387-1392) și documentelor ocazionate de expediția regelui Sigismund de Luxemburg în Moldova în anul 1395. Dintre documentele interne, este menționat actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Bistrița două prisăci și o "casă a lui Crăciun de la Piatra".

Deși nu se cunoaște momentul constituirii Curții Domnești - estimat a fi între 1468-1475 - aceasta a exercitat o puternică influență atât în plan economic, politic dar și administrativ, chiar dacă ea nu a fost decât o casă voievodală, atingând apogeul în sec. al XVI-lea, după moartea lui Ștefan cel Mare. Astăzi, din complexul Curții Domnești nu se mai păstrează decât catedrala domnească (zidită între anii 1497-1498) și turnul-clopotniță (construit în 1499), cunoscut sub numele de Turnul lui Ștefan cel Mare, monument-simbol al orașului Piatra-Neamț.

La începutul veacului al XVII-lea târgul Piatra era un centru de producție agricolă și meșteșugărească. Cu timpul activitățile meșteșugărești și comerciale s-au diversificat, astfel că sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea impune Piatra ca cel mai important centru urban și comercial al ținutului Neamț. La 8 noiembrie 1841 Gheorghe Asachi își deschidea "moara" de hârtie (în satul Văleni, pe locul numit Cetățuia, în dreapta Bistriței), prima de acest fel din Moldova, iar din 1852 va funcționa și fabrica de postav și sumane a familiei Grulich. Apar apoi fabrici de cherestea, săpun, chibrituri, bere, mori, dezvoltarea orașului ducând la construirea căii ferate Piatra-Neamț - Bacău (15 februarie 1885) și deschiderea filialei locale a Băncii Naționale. În 1832 este amintită prima școală publică, iar în 1871 se construiește primul "teatru" din Piatra-Neamț.

Schimbarea denumirii orașului

În 1864, târgul Piatra își va schimba numele, pe cale administrativă, în Piatra-Neamț, pentru a nu mai fi confundat cu localitatea Piatra din județul Olt.
Cu toate acestea există și astăzi locuitori ai județului care folosesc numele Piatra atunci când fac referire la denumirea orașului Piatra-Neamț.

sus

Pagina: 1 2 3 4 5 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități