Piatra NeamtHome page
Pagina principală

   Piatra-Neamț
Scurtă prezentare
Istoric
Evoluție, dezvoltare
Oraș turistic

Harta orașului
Galeria foto
Imagini vechi din Piatra
Monumente din zonă
Harta monumentelor

Locuri de muncă
Informații utile
Anunțuri din Neamț

Stema municipiului Piatra-Neamț
Pagina: 1 2 3 4 5   pagina 1 Pagina următoare

Piatra Neamț

PREZENTARE

Municipiul Piatra-Neamț număra la 18 martie 2002 o populație de 104.914 locuitori (oficial, conform recensământului), dintre care 49.818 de sex masculin și 55.096 de sex feminin.

Amintim că la recensământului din 7 ianuarie 1992, populația stabilă a municipiului Piatra-Neamț număra 123.360 locuitori (59.473 de sex masculin și 63.887 de sex feminin).
La data de 1 ianuarie 1994, Piatra Neamț număra o populație de 126.323 locuitori (informații obținute de la Dir. Jud. de Statistică Neamț).
Densitatea populației: 1.592 loc./kmp (în 1992), respectiv 1.354 loc./kmp (în 2002)

Căi de acces

Căile de acces către Piatra-Neamț sunt DN15 dinspre Bacău și Bicaz, DN15 C dinspre Târgu Neamț, trecând prin Humulești și Bălțătești și DN15 D dinspre Roman, trecând prin Girov (de unde se desprinde DJ 208 G ce ajunge la Hanul Ancuței).
Accesul pe calea ferată se face pe linia 506, Bacău-Bicaz.

  Distanțe rutiere:
 • București: 342 km
 • Iași: 136 km
 • Bacău: 61 km
 • Suceava: 100 km
 • Tihuța: 218 km
 • Bicaz: 29 km
 • Târgu-Neamț: 44 km
 • Borsec: 143 km
 • Lacu Roșu: 65 km

Așezare, relief

Aflat la intersecția paralelei de 46056' lat. N cu meridianul de 26021' long. E și la confluența apelor Bistriței și Cuejdiului, orașul Piatra-Neamț (altitudine 310 m) este situat pe terasele celor două râuri, la extremitatea de nord a depresiunii Cracău-Bistrița, fiind străjuit de culmile Munților Goșmanului și Stânișoarei.

Dominat de înălțimile Cozla (650 m alt.), Cârloman (617 m alt.), Cernegura (851 m alt.) și Pietricica (532 m alt.), Piatra Neamț are caracterul unui oraș de munte.

Ape

Apele curgătoare cele mai importante sunt Bistrița și Cuejdi. Printre pârâiașele cu debite variabile mai pot fi amintite: Doamna, Sarata, Cărbunoasa, Valea Viei, Potocina.

Lacurile de pe raza municipiului Piatra Neamț sunt acumularea Bâtca Doamnei (255 ha și un volum de cca. 10 mil. mc, format de barajul cu același nume) și lacul Reconstrucția (10 ha și un volum de cca. 250 mii mc, din care se desprinde canalul hidrotehnic al Bistriței).

Clima

Fiind situat într-o minidepresiune, localitatea este adăpostită de masele de aer rece și de gerurile din timpul iernii.

Clima este în general blândă, cu veri scurte dar plăcute și ierni domoale. Din datele statistice se cunoaște că temperatura maximă înregistrată până acum a fost de 38,6 oC (august 1952) iar minima a fost de -32 oC.

Temperatura medie pe durata a 365 de zile oscilează de la un an la altul. Astfel, au fost ani în care media a fost de 7,5 oC, dar și ani în care media a fost de 9 oC. Cu toate acestea, temperatura medie anuală este considerată de 8,4 oC.
Informații meteo despre Piatra-Neamț

Flora și fauna

Flora și fauna prezentă în împrejurimile orașului Piatra-Neamț este destul de bogată și variată. În pădurile din jur se întâlnesc în general conifere (brad, molid și pin) și foioase (fag, mesteacăn, carpen, stejar, cireș, măr, plop) dar și arbuști (corn, măceș, alun etc.), alături de numeroase specii de graminee, flori și plante caracteristice stepei.

Dintre viețuitoare pot fi amintite cele de talie mică (veverița, bursucul, iepurele, șoarecele, dihorul, nevăstuica, vulpea), dar și, ce-i drept mai rar, mistrețul, căprioara, cerbul și ursul carpatin. Speciilor de mamifere li se adaugă coțofana, sticletele, pițigoiul, ciocănitoarea, gaița, cioara, cucuveaua, rândunica, lăstunul, pupăza, ciocârlanul, scatiul etc. În apele Bistriței și Cuejdiului se întâlnesc specii de pești mici (mreană, boiștean, porcușor etc.), iar în lacul de acumulare de la Bâtca Doamnei - din ce în ce mai rar - păstrăv, clean, și știucă.

sus

Pagina: 1 2 3 4 5   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități