Home page
Pagina principală

Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Tupilați, Neamț

Comuna Tupilați - PREZENTARE

Comuna Tupilați este așezată în partea central-estică a județului Neamț, pe terasa superioară a râului Moldova, la o distanță de 40 km de reședința județului. Spre est, teritoriul comunei se întinde de o parte și de alta a râului Moldova, limitându-se cu șoseaua europeană E85 Roman - Fălticeni, învecinându-se cu comunele Mogoșești (județul Iași) și Botești (judetul Neamț). În partea de nord, teritoriul comunei se învecinează cu comuna Țibucani, iar în partea de vest cu comuna Războieni.

Comuna ocupă o suprafață totală de 3216 ha, reprezentând 0,54% din suprafața județului, suprafața intravilanului fiind de 522,50 ha.

Comuna Tupilați se află la intersecția paralelei de 47004' lat. N cu meridianul de 26038' long. E.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Tupilați număra 2.419 locuitori.

ISTORICUL COMUNEI

Numele comunei s-ar trage de la poziția ascunsă a satului, între coline, păduri și munți și de la faptul că în bătălia domnitorului Ștefan cel Mare cu turcii la Valea Albă-Războieni și-a aranjat oștenii ascunși tupilați între dealuri.

Cea mai veche atestare despre existența satului Tupilați, se află într-o veche adnotare, pe o carte veche, dăruită în anul 1676 schitului "Trei călugări" și formulată astfel: "Eu, vel, Comis Nicolae Catargi și cu giupăneasa mea Catrina, aforisesc acest ceaslov bisericii din deal de la Tupilați, fiind pribeag în Polonia (liov) 1676, de răzmerița turcilor...".

Satul Arămoaia, are cea mai veche atestare, fiind trecut pe o hartă strategică din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, însă satul este amintit din vremea lui domnitorului Alexandru cel Bun, care în 1414 dăruiește boierului Crăciun Belcescu și fiilor săi Petru și Ioan, "satul de la Valea Albă și casa Belcești". Din hotarul moșiei boierului, către nord se ridica pamântul, formând un deal cuprins în moșia Negoteștilor și căruia, astăzi, i se spune Negulici. Acest deal era stăpânit de boierul Negotesc, care locuia în vâlcelele ce se aflau în partea dinspre nord-est a dealului, unde și câteva familii de catolici își construiesc case pe langa curte.

Despre satul Totoiești, mențiunile sunt puține. În 1803, după o statistică întocmită de Spiru Haret, pentru denumirea satului Totoiești ar fi fost două ipoteze. Prima este legată de numele unui oarecare Totoiescu, întemeietor al acestei așezări, iar cea de a doua spune despre o legendă din timpul lui Ștefan cel Mare, potrivit căreia, când unul dintre oșteni, rănit, a fost ajuns din urmă de cei care acopereau retragerea, ar fi fost întrebat: "Tot tu ești?". Acest oștean ar fi rămas pe acele locuri întemeind o așezare.
Numele satului Totoiești este pomenit și în "Descriptio Moldaviae" de Dimitrie Cantemir, ca unul din cele mai vechi nume moldovenești.

Satele care intră în componența comunei sunt Tupilați, Arămoaia, Hanul Ancuței și Totoiești.

Primarul actual al comunei este dl. Petru Gherghel.

Ca obiective de interes turistic ce se pot vizita în zonă menționăm Hanu Ancuței, Conacul Catargi și un schit monahal cu hramul "Trei călugări". Într-un fost parc din marginea apuseană a satului Tupilați, se înalță construcția de zid a Bisericii "Sfinții Voievozi", ctitorită de Ștefan C. Catargi, în 1811.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Tupilați.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități