Home page
Pagina principală

Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Timișești, Neamț

Comuna Timișești - PREZENTARE

Prima atestare documentară a comunei Timișești este datată de un hrisov emis pe 7 ianuarie 1407, de către Cancelaria Mitropolitului Iosif al Moldovei, prin care se încredințează Mănăstirii Neamț stăpânirea a două sate de la Gura Neamțului. Satele nu au fost menționate atunci, ci mai târziu, la 14 septembrie 1427, ca fiind Temișești și Cristești. De altfel, documentul respectiv arată că aceste sate au fost date ca metoc Mănăstirii Neamț de către răposatul domn Petru Voievod, adică Petru Mușat. Pe baza acestui document se poate extinde existența până în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. În timp, istoria s-a făcut și pe aceste meleaguri, evenimentele marcante din viața Moldovei, apoi ale României Mari fiind însemnate în file care fac trimitere și la Timișești.
Demn de menționat este faptul că în volumul "Izvorul Alb" al romanului "Frații Jderi", Mihail Sadoveanu scrie despre Simion Jder, comis de Timișești, ca fiind un priceput crescător de cai domnești, în timpul vestitului voievod Ștefan cel Mare.

Satul Dumbrava, cu denumirea sa de atunci, apare menționat într-un document emis de Cancelaria lui Ilieș Vodă, fiul lui Alexndru cel Bun, din Suceava, la 30 noiembrie 1436, care încredințează Mănăstirii Neamț un "sat tătărăsc la gura Neamțului". Un an mai tîrziu, un alt hrisov emis de cancelaria aceluiași voievod amintește de o altă așezare, fiind vorba de satul Baloșești, situat în vatra satului Dumbrava de astăzi. O vreme satul a purtat numele de Grași, după 1960 fiind numit Dumbrava.

Comuna Timișești este așezată în N-E județului Neamț, în imediata apropiere a confluenței râului Neamț (Ozana) cu râului Moldova, fiind străbătută de drumul județean 155B.

Comuna Timișești se află la intersecția paralelei de 47014' lat. N cu meridianul de 26033' long. E.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Timișești număra 4.032 locuitori.

Satele care intră în componența comunei sunt Timișești, Dumbrava, Plăieșu, Preutești și Zvorănești.

Primarul actual al comunei este dl. Romică Groza.

Ca obiective ce se pot vizita în zonă menționăm Depozitul de armăsari de la Dumbrava (cai de călărie). Construcția depozitului de armăsari a început în anul 1910, inițial acesta fiind în subordinea Armatei, iar mai apoi a Ministerului Agriculturii. În 1959, ferma de elită intră în administrarea Departamentului GOSTAT. După anul 2000 Depozitul de armăsari de la Dumbrava trece în administrarea Direcției Silvice Neamț.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Timișești.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități