Home page
Pagina principală

Imagini Săvinești
Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Săvinești, Neamț

Comuna Săvinești - PREZENTARE

Comuna Săvinești este așezată în partea central-sudică a județului Neamț, la 12 km de reședința județului, de o parte și de alta a drumului național DN 15 Piatra-Neamț - Bacău. Teritoriul comunei se întinde între lunca râului Bistrița la S-V și până în lunca pârâului Cracău la N-E, având o suprafață de 2.017 ha (20,2 kmp).

Comuna Săvinești se află la intersecția paralelei de 46051' lat. N cu meridianul de 26028' long. E.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Săvinești număra 6.086 locuitori.

Se pare că denumirea localității provine de la un anume Savin și de la urmașii acestuia, fapt care însă nu este recunoscut documentar. Prima atestare documentară a localității este cea de la 6 ianuarie 1411 în care satul apare cu denumirea de Sobolești și apoi cea din 11 iulie 1428 în care este denumit Sobolea și care aparținea de Mănăstirea Bistrița.
Prima menționare a actualei denumiri este de la 4 martie 1797, când domnitorul Alexandru Calimachi poruncește ispravnicilor de Neamț să cerceteze plângerea egumenului de la Mănăstirea Bistrița împotriva locuitorilor satului Săvinești.

Satele care intră în componența comunei sunt Săvinești, Dumbrava Vale și Dumbrava Deal. La acestea se poate adăuga și Colonia Săvinești, o mică comunitate (actualmente cartier) ce a luat ființă odată cu venirea în localitate a muncitorilor și specialiștilor ce au contribuit la ridicarea în anii '60 a platformei chimice.
Satul Dumbrava Deal (ce a luat ființă după 1907 din locuitorii fugiți de pe moșiile boierești din satele Crăcăuani, Bârgăuani și Rediu) era numit Dumbrava Roșie din deal și s-a constituit pe locul unei dumbrave de stejari ce a fost defrișată dându-se loturi de împroprietărire locuitorilor. Locuitorilor acestui sat li se spuneau "cei din deal" și de aici și denumirea satului Deleni.

De comuna Săvinești se leaga numele combinatului de fire si fibre sintetice, cândva mândria industriei chimice românesti.

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Biserica din Săvinești, construită în anul 1820.

Primarul actual al comunei este dl. Horciu Daniel.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Săvinești.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități