Home page
Pagina principală

Imagini Pipirig
Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Pipirig, Neamț

Comuna Pipirig - PREZENTARE

Comuna Pipirig este așezată în N-V județului Neamț, în depresiunea intramontană Pipirig, în lungul drumului național 15B ce face legătura dintre Târgu Neamț și Poiana Teiului. Culmile montane străjuiesc localitatea conferindu-i aspectul unei cetăți naturale, având doar zidul estic străpuns de apele Neamțului.

Comuna Pipirig se află la intersecția paralelei de 47015' lat. N cu meridianul de 26004' long. E.

Comuna Pipirig - ISTORIC

Denumirea comunei Pipirig comportă mai multe variante: una dintre acestea ar fi că denumirea provine de la planta de apă numită "Pipirig", plantă care are o mare arie de răspândire pe terasele mlăștinoase are râului Neamț. După alții, denumirea ar proveni de la familia Pipirigeanu, mocani veniți din zona Prundului Bârgăului. Acestă emigrare masivă a zonei este amintită și de Ion Creangă când afirma că bunicul său David Creangă împreună cu alți mocani ardeleni "s-au tras cu bucatele încoace" din cauza persecuțiilor religioase.

Depresiunea subcarpatică Neamț și partea estică a Depresiunii Pipirigului au fost locuite încă din timpuri străvechi. Acest fapt a fost atestat de săpăturile arheologice efectuate începând cu anul 1978 la marginea actualului sat Leghin. Ele au scos la iveală un cimitir compus din 9 movile, al cărui inventar cuprinde oseminte umane și animale, depuse probabil ca ofrande, fragmente de ceramică, catarame din fier și sticlă spartă. Vestigiile descoperite datează din sec. III-IV d.Hr.

Primul document referitor la această arie geografică datează din 12 martie 1437, un act domnesc de danie către Mănăstirea Neamț, ce stabilește hotarul moșiei Munți, unul fiind și cel de la gura Peperigului. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, prin documentul din 27 iulie 1501, se împuternicesc călugării de la Mănăstirea Neamț să-și apere proprietatea și să ia venitul cuvenit. Dealtfel, secole în șir, ce corespund perioadei medievale, destinul acestor locuitori a fost hotărât de existența mănăstirilor Neamț și Secu.

Un document oficial, privind existența populației pe actuala arie a comunei Pipirig, este Cartografia Moldovei din anii 1772-1773 unde sunt menționate 38 de case sau 38 birnici, ei fiind capii gospodăriei care aveau obligația de a plăti bir mănăstirii pe a cărui domeniu erau așezați. Numărul populației din zonă a cunoscut creșteri însemnate ca urmare a natalității, dar și prin venirea păstorilor tranhumanți din Țara Bârsei, Sibiului, Câmpulung și Vrancea. Convingătoare în acest sens sunt documentele secolului al XIX-lea, în care, printre locuitori, figurează și Ion Creangă, tatăl lui David Creangă, bunicul după mamă al scriitorului, venit din Ardeal. În călătoria întreprinsă în iunie 1891 prin localitatea Pipirig, Alexadru Vlahuță stă de vorbă cu moș Pintilie, în vârstă de 115 ani, care îi povestea că avea 15 ani când a venit de peste munți.

Locuitorii de azi ai comunei Pipirig duc mai departe tradiția înaintașilor, fiind animați de dorința ca și prin faptele lor localitatea să fie la înălțimea frumuseții acestui ținut binecuvîntat de Dumnezeu. E o așezare bogată, pădurile acoperind 75 la sută din suprafață, având și acum însemnate resurse ale solului și subsolului. Tradiționalei îndeletniciri de creștere a animalelor, de-a lungul anilor, i s-au adăugat și altele noi, cele din domeniul exploatărilor forestiere și a zăcămintelor pretroliere, artizanatului și de mică industrie, comerțului și prestărilor de servicii.

Comuna Pipirig - date

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Pipirig număra 8.627 locuitori.

Satele care intră în componența comunei sunt Boboiești, Doljești, Leghin, Pâțâligeni, Pluton și Stânca.

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Biserica din Pipirig, zidită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Primarul actual al comunei este dl. Prună Marcel.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Pipirig.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități