Home page
Pagina principală

Imagini Pipirig
Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Petricani, Neamț

Comuna Petricani - PREZENTARE

Petricani - Istoric

Comuna Petricani, dupa ultima împărțire administrativă din 1968, este alcatuită din cinci sate. În partea de nord, satul Boiștea, atestat în 1446, 6 iunie, în partea de sud satul Țolici, atestat la 1437, 12 martie, în est satele Râbîia și Petricani, atestate 1447, 22 august, iar în zona centrala a comunei satul Târpești.
Referitor la atestarea documentară a satului Târpești, aceasta este mult mai târzie (1586, 17 aprilie,) dar nu înseamnă că satul Târpești a luat ființă acum, el exista cu mult mai înainte. În 1586, 17 aprilie, voievodul Petru Șchiopul dă carte lui Pavel Slujnicer să stăpânescă Târpeștiul, pe care el l-a dat în schimbul satului Săvești, făcut danie Mănăstirii Probota.
Izvoarele orale ne spun că satul Târpești la început se numea Bodăiești. Era format din 30 - 40 de case, construite în punctul numit astăzi "Țărna Mare", la "Râpa lui Bodai". Familiile întemeietoare au fost familia Bodai Amărăndiței, iar peste apa Topoliței, într-o poiana era așezată familia lui Savu Olaru. Unul din urmașii familiei Bodai a fost numit de către domnitor conducător peste acest sat și de la numele acestei familii își va primi la început satul numele.
Pe la anul 1600, un grup de ardeleni conduși de Târpea au venit cu turmele lor de oi și s-au așezat aici. Venirea ardelenilor în satul Bodăiești a dus la dezvoltarea social-economică a comunității. Actuala denumire a satului va fi primită de la conducătorul acestor ardeleni, asa ca el se va chema Târpești.

Dintre numeroasele vestigii preistorice - precucuteniene si cucuteniene - descoperite pe teritoriul comunei, cu ocazia sapaturilor arheologice întreprinse aici începând cu anii saizeci, se remarca cele facute în satul Târpesti, la "Râpa lui Bodai", aici descoperindu-se cel de al doilea exemplar de idol masculin reprezentând un "gânditor", asemanator celui de la Hamangia. Acesta se afla acum în colectia Muzeului de istorie din Piatra-Neamt, dar numeroase alte obiecte legate de istoria mai veche sau mai noua a satului si zonei nemtene, pot fi vazute la Muzeul "Popa" din localitate, care a fost înfiintat de creatorul popular Neculai Popa în anii saptezeci. Despre învatamânt, în comuna Petricani, se poate vorbi abia spre mijlocul sec. al XIX-lea.

În anul 1859 se construieste scoala în satul Târpesti, pe un teren facut donatie din 1850. Primul înv. a fost Ion Zaharescu, ce a ocupat aceasta functie pâna în anul 1865. Scoala avea o singura clasa la ea fiind înscrisi cincisprezece elevi. În 1864 este înzestrata cu un lot scolar în suprafata de 7 hectare care era administrat de învatator. Între aniii 1865-1866 functioneaza ca învatator Dinu Iordachescu cu un numar de cincisprezece elevi. Între 1866 - 1871 ca învatator la scoala din Târpesti este Ion Savinescu. La 27 aprilie 1871 învatatorul Ion Savinescu arata Revizoratului Scolar ca din cauza indiferentei Primariei scoala este într-o situatie foarte proasta. Între anii 1871 - 1873 la scoala din Târpesti functiona învatatorul Ion Stamate.

În anul 1874 scoala din Tîrpesti se închide, iar în plasa de sus (Ocolul Neamtului) unde se gasea si comuna Petricani, functionau sapte scoli rurale. Învatator în comuna Petricani apare la 10 septembrie 1875 Dimitrie Busuioc, absolvent al scolii din Manastirea Neamt, platit de stat cu 30 de lei pe luna si de comuna cu 180 lei noi, anual.Stiri despre scoala din Tîrpesti mai avem abia în anul 1895 august când la aceasta scoala functiona învatatorul Trifan Ion cu un numar de 21 de elevi În anul 1901 se va construi pe acelasi teren un local nou si va primi în folosinta un loc de 7 hectare.

Pâna în anul 1915 scoala din Târpesti va functioneaza cu un singur învatator, iar din 1916 apare al doilea post. Pentru localul de scoala din satul Tîrpesti construit de Casa Scoalelor, comuna plateste anual suma de 750 lei plus procente de 5%. În anul 1923, la scoala din Târpesti functionau doi învatatori: Trifan Ion si Fuiorea Neculai, preot în acest sat, cel din urma ocupând si functia de Presedinte al Comitetului Scolar din comuna Petricani între anii 1928 - 1937.

Numarul elevilor creste permanent ajungând în anul 1940 la cel de 85 de elevi care erau scolarizati aici. În perioada celui de-al doilea razboi mondial toate scolile din comuna au fost ocupate de armata, deci procesul de învatamânt a fost întrerupt. În 1964 se construieste actualul local al scolii. Din anul 1959 pâna în anul 1963, scoala functioneaza cu clasele I - VII, începând cu anul 1964 învatamântul se generalizeaza la opt ani. Dupa anul 1978 în scolile din comuna Petricani apare treapta I de liceu. În prezent scoala functioneaza cu clasele I - VIII, învatamânt primar si gimnazial, cu peste 200 de elevi, prescolari si scolari.

Prezentarea comunei Petricani

Comuna Petricani este așezată în zona de N-E județului Neamț, fiind străbătută de drumului județean 155I.

Comuna Petricani se află la intersecția paralelei de 4707' lat. N cu meridianul de 26037' long. E, având o suprafață de 3345 ha, structurată astfel: 2276 ha teren arabil, 940 ha pășuni, 58 ha fânețe, 1 ha vii și 70 ha livezi și pomi fructiferi.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Petricani număra 5.645 locuitori și însuma 1672 de gospodării.

Satele care intră în componența comunei sunt Petricani, Boiștea, Râbîia, Târpești și Țolici.

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Muzeul Nicolae Popa (satul Târpești).

Primarul actual al comunei este dl. Rotaru-Popa Petrică.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Petricani.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități