Home page
Pagina principală

Imagini Agapia
Lista localităților
Monumente din zonă
Informații utile
Comuna Agapia, Neamț

Comuna Agapia - PREZENTARE

"Agapia înseamnă înălțare prin iubire, culoare și rugăciune" (Nicolae Grigorescu)

Comuna Agapia are o așezare fizico-geografică aparte, cu sate închegate, cu oameni harnici și dornici de a-și construi gospodării din ce în ce mai frumoase și mai moderne, cu două lăcașuri mănăstirești care s-au dezvoltat începând cu secolul al XIV-lea. Comuna este așezată în partea de Nord a județului, aspectul reliefului comunei este unul montan la Vest și o unitate depresionară la Est, iar relieful de acumulare este reprezentat în lungul pâraielor Agapia, Tinoasa și Valea Seacă, iar relieful de luncă este reprezentat pe Valea pârâului Agapia, prelungidu-se până la confluența pârâului Netezi cu Agapia. După harta solurilor se poate aprecia că peste 50% din suprafața comunei, aparține zonei montane, iar restul teritoriului facând parte din provincia carpato-moldovă.

Principala bogăție a comunei o constituie fondul forestier pe o suprafață de 3462 ha, circa 52% din suprafața comunei; suprafața agricolă este de 2402 ha reprezintând 40,9%, din care intravilan 837 ha.

Comuna este străbătută de DN15C Piatra Neamț - Târgu Neamț, precum și de drumurile județene DJ 155D (până la Mănăstirea Agapia) și DJ 155E (spre Mănăstirea Văratec).

Comuna Agapia se află la intersecția paralelei de 47010' lat. N cu meridianul de 26017' long. E.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populația stabilă a comunei Agapia număra 4.542 locuitori.

Satele care intră în componența comunei sunt Filioara, Săcălușești și Văratec.

Primarul actual al comunei este dl. Cucoș Vasile.

În momentul de față nu dispunem de mai multe date despre comuna Agapia.

sus

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | anunturi | oportunități