Home page
Pagina principală

   Județul Neamț
Cadrul natural
Turismul
Date statistice
Date istorice

Harta României
Harta județului
Imagini din județ
Locuri de vizitat
Informații utile
Locuri de muncă
Anunțuri din Neamț


Stema județului NeamțPagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 4  

Județul Neamț - DATE ISTORICE

Cele mai vechi urme de locuire umană de pe teritoriul actual al județului Neamț datează din paleoliticul superior (cca. 100.000 ani î.e.n.), ele fiind evidențiate îndeosebi pe Valea Bistriței, unde s-au descoperit numeroase situri arheologice.

Evoluția comunităților umane, concentrarea lor în adevărate sate, introducerea uneltelor din piatră șlefuită, corn, os, lut ars, pe lângă cele din silex, diversificarea tehnicilor de modelare și de decorare a ceramicii, dezvoltarea vieții spirituale, toate acestea au condus treptat la formarea celei mai strălucite civilizații preistorice a Europei: Complexul Precucuteni-Cucuteni-Tripolie (aprox. 4.200 - 2.600 î.e.n.). Cercetările efectuate de către specialiștii Muzeului de Istorie Piatra Neamț în stațiunile arheologice de la Izvoare-Piatra Neamț, Traian-Dealul Viei, Târpești, Frumușica, Calu, Văleni, Ghelăiești, dar și în alte locuri, au evidențiat în special valoarea plasticii antropomorfe și zoomorfe, a ceramicii pictate, aducând o contribuție de excepție la o mai bună cunoaștere a acestei civilizații. De altfel, sălile acestui muzeu adăpostesc cea mai impresionantă colecție de obiecte aparținând acestei culturi.

Epoca bronzului și apoi epoca fierului, caracterizate prin apariția și dezvoltarea metalurgiei, sunt evidențiate prin așezările de pe cuprinsul bazinelor Bistriței și Moldovei. Treptat, ele au lăsat locul societății tracice și apoi civilizației dacice. Acesteia din urmă îi aparțin așezările descoperite în zona orașului Piatra Neamț, la Bâtca Doamnei, Cozla și Calu, care au oferit importante informații referitoare la nivelul înalt de dezvoltare economico-socială, militară și spirituală atins de civilizația dacică din această parte a țării. Chiar și după constituirea provinciei Dacia, mărturiile arheologice de la Poiana-Dulcești atestă gradul înalt de civilizație atins de dacii liberi în sec. II-III e.n.

Apariția popoarelor migratoare a modificat puternic evoluția populației daco-carpice existente în sec. IV e.n. pe teritoriul actual al județului. Influența acestora, dar și cea a civilizației romane sau romano-bizantine, a dus la apariția, între secolele V-VII e.n., a culturii Costișa-Botoșana, care a coincis, pentru această parte a țării, cu perioada formării poporului român. Dintre așezările ce datează din această perioadă, merită amintită pe cea de la Davideni, unde a existat între sec. V-VIII o comunitate romanică, aflată într-un proces de creștinare.

Semnificative pentru perioada secolelor VIII-IX sunt așezările de la Borniș-Dragomirești, Izvoare-Bahna, Poiana-Dulcești și Brășăuți-Dumbrava Roșie, care aparțin culturii Dridu.

Informațiile privitoare la primele două secole ale mileniului II sunt insuficiente sau prea puțin analizate. În schimb se cunosc suficiente elemente legate de populația autohtonă a secolului XIII, dar mai ales despre așezările medievale de la Piatra-Neamț - Bâtca Doamnei și Pietricica.

Evoluția așezărilor rurale a dus la formarea, începând cu a doua jumătate a sec. XIV, a primelor centre cu nuanță urbană: Piatra lui Crăciun, Roman și Neamț. Cu timpul, târgul Piatra capătă o mai mare importanță, aceasta și datorită constituirii aici a unei Curții Domnești, iar Romanul devine unul dintre cele mai însemnate centre, făcând parte din sistemul defensiv al Moldovei, aici fiind întemeiată în 1408 și o episcopie. La fel de vechi ca și Piatra sau Roman, orașul Neamț va deveni mai cunoscut odată cu ridicarea, pe Culmea Pleșului, a Cetății Neamțului. Tot din perioada medievală datează începuturile Mănăstirii Neamț, unul dintre cele mai vechi și mai vestite centre religioase din țară, alături de Mănăstirile Bistrița, Secu, Sihăstria, Agapia sau Văratec.

Continua creștere a producției de mărfuri și a celei agricole, dar și intensificarea schimburilor comerciale, face ca dezvoltarea economică a ținutului să fie din ce în ce mai vizibilă. Astfel, spre sfârșitul sec. XVIII sunt atestate o serie de centre de schimburi, iar odată cu începutul sec. XIX încep să apară și primele fabrici. Revoluția tehnică, reformele de după 1859, cucerirea independenței de stat în 1877 și măsurile legislative ce au urmat au dus la dezvoltarea capitalismului industrial și în această parte a țării.

Participarea României, începând cu 1916, la primul război mondial a făcut însă ca situația generală a județului să aibă mult de suferit. În anii de după război s-a reușit refacerea vieții economice, perioada interbelică fiind o perioadă relativ prosperă (vezi harta județului în 1929). Intrarea României în cel de-al doilea război mondial, moment ce l-a găsit pe mareșalul Ion Antonescu la Piatra Neamț, a determinat trimiterea pe front a unităților militare din zona Neamțului, alături de alte unități din țară, și participarea la lupta pentru reîntregirea Patriei. Evoluția ulterioară a evenimentelor, mai ales după străpungerea de către armata sovietică a fortificației Tg. Neamț-Pașcani, a făcut ca multe dintre localitățile din estul județului să sufere mari distrugeri.

Anii de după război și schimbarea regimului politic în 1947, au determinat o nouă etapă în evoluția istorică a județului Neamț, în care se pot distinge, totuși, și transformări pozitive, care și-au pus amprenta asupra zonei și locuitorilor săi.

Eroi martiri ai județului Neamț care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertate, democrație și pentru ideea de demnitate:

  • Bulai N.
  • Ioanesei V.
  • Mândru D.
  • Monoreanu N.
  • Moșneagu I.
  • Nemescu I.
  • Simionescu V.
  • Ungureanu M.

Cetățeni de onoare ai județului Neamț:

  • Luminița Huțupan Dinu - sportiv (handbal)
sus

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 4  

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități