Home page
Pagina principală

Prezentare
Istoric
Imagini
Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare

Lacul de acumulare și barajul "Izvorul Muntelui" (Bicaz)

Lacul Bicaz
Prezentare
Istoric
Imagini

Lacul și barajul Bicaz - SCURTĂ PREZENTARE

Lacul de acumulare "Izvorul Muntelui", cunoscut și sub numele de "lacul Bicaz", este cel mai mare lac artificial (antropic) amenajat pe râurile interioare din România. Situat pe cursul superior al râului Bistrița, lacul s-a format ca urmare a construirii barajului hidroenergetic cu același nume. Din el se alimentează centrala hidroelectrică Bicaz-Stejaru, echipată cu șase generatoare.

Vedere a barajului

Vedere a barajului

Schița planului

Schița secțiunii
 

Amenajarea hidroenergetică "Izvorul Muntelui" - Stejarul:

 • anul punerii în funcțiune: 1960
 • înălțimea barajului: 127 m
 • cota la coronament: 520 m
 • lungimea la coronament: 435 m
 • lungimea la bază: 127 m
 • lățimea maximă la bază: 119 m
 • volumul de beton: 1.652.000 mc
 • cota de reținere normală: 509 m
 • lungimea medie a lacului de acumulare: 35 km
 • lățimea lacului de acumulare: 200 - 2000 m (zona Hangu)
 • suprafața lacului de acumulare (la nivelul normal de retenție): 3.260 ha
 • cota amonte - 508 m
 • cota aval - 364.50 m
 • volumul maxim de apă: 1250 milioane mc
 • volumul total: 1230 milioane mc
 • volumul util: 930 milioane mc
 • volumul de protecție împotriva viiturilor: 100 milioane mc
 • volumul de apă sub nivelul de exploatare: 200 milioane mc
 • adâncimea medie a lacului de acumulare: 18 m
 • adâncimea maximă la baraj: 97 m
 • debit mediu: 42 mc/s
 • debit instalat: 178 mc/s
 • lungimea tunelului de aducțiune: 4.655 m
 • diametrul tunelului: 7 m
 • cădere brută: 148,5 m
 • cădere netă: 140 m
 • putere instalată: 210 MW (6 turbine)
 • energia produsă mediu pe an: 434,5 GWh

Priza de apă (cu 4 deschideri) pentru tunelul de aducțiune se află la 1,5 km depărtare de baraj, galeria de aducțiune străbătând muntele Botoșanu asigurând transportul apei spre centrala electrică "V.I. Lenin" de la Stejaru, astazi C.H.E. "Dimitrie Leonida" (situată la cca. 15 km pe firul natural al râului Bistrița).
Castelul de echilibru, amplasat pe axul tunelului de aducțiune, are o înălțime de 86 m și este format din două camere: una superioară, aeriană, cu înălțimea de 17,00 m și diafragma cu Øi=33,00 m și un puț de 70 m adâncime cu un Øi=23,00 m. Fundul castelului are o geometrie specială, cu vute laterale, pentru disiparea energiei.
Galeria de aducțiune de 4.655 m lungime cu Øi=7,00 m a fost executată în condiții geologice foarte dificile și a fost concepută cu o camașuială dublă din beton, un strat exterior din beton simplu și unul interior din beton armat. Ultimii 424 m ai galeriei sunt blindați cu tolă metalică.
Trecerea de la galeria de aducțiune la conductele forțate se face printr-o piesă metalică tip pantalon, ce cântărește 60 de tone și care este înglobată într-un masiv de beton. Conducta forțată (vizibilă de pe drumul național DN15D) are o cădere de 90 m și este constituită din 2 fire cu diametrul variabil 4.2 - 3.8 m, încastrate în două masive de ancoraj.

Centrala hidroelectrică Stejaru

Centrala Stejaru este de tip semiaerian și cuprinde 6 grupuri generatoare de fabricație cehă, cu turbine Francis cu ax vertical: 4 turbine cu o putere de 27,50 MW și 2 turbine de 50 MW. Pentru manevrarea unor elemente ale agregatelor este necesară cuplarea celor două poduri rulante, fiecare de 125 tone sarcină. Apa turbinată este evacuată într-un bazin de liniștire din aval, de unde, printr-un canal de fugă de 1.185 m, ajunge în lacul Pângărați.
Imagini Centrala hidroelectrică Stejaru

Barajul Izvorul Muntelui

Recorduri: barajul Izvorul Muntelui, având înălțimea de 127 metri, este cel mai mare baraj de greutate (de pe râurile interioare ale României, fiind depășit de Porțile de Fier I) și al treilea dintre cele mai înalte baraje din România. Deasemenea este al 9-lea baraj de greutate, ca înălțime, din Europa. În anul finalizării sale, respectiv 1961, era al 4-lea baraj de greutate, ca înălțime, din Europa.
Acesta leagă muntele Gicovanu cu Obcina Horstei. El nu este unul monobloc, ci este format din 30 de ploturi separate prin rosturi etanșate amonte cu pene de beton armat și tole de cupru. Corpul acestuia este străbătut de kilometri de galerii, puțuri de aerisire, nișe de vizitare. Încăperi special amenajate adăpostesc instalații de acționare și comandă, echipamente de urmărire, monitorizare seismică și comportare a fiecărui element.
Imagini cu barajul Izvorul Muntelui

Lacul Izvorul Muntelui (Bicaz)

Suprafața lacului variază funcție de regimul de exploatare, fiind maximă când pânza de apă se ridică până la cota maximă a barajului, situată la 516 m altitudine și minimă (cca. 17 kmp) când aceasta coboară până la nivelul gurii de intrare a apei în canalul de aducțiune, situat la 434 m altitudine.
Perimetrul mediu al lacului este de aproximativ 71 km.

Fauna lacului este alcătuită din mreană, clean, lostriță, scobar, moioagă, babușcă, păstrăv indigen, păstrăv de lac și păstrăv curcubeu, oblet, porcușor, plătică. De altfel aici există amenajată și o crescătorie de păstrăv (Potoci).

În anul 1993 celebrul J.Y. Cousteau, însoțit de o parte din echipa sa, s-a aflat pentru câteva zile la Stațiunea de Cercetări Biologice Potoci - Bicaz a Universității "Al.I.Cuza", unde a efectuat câteva scufundări în lacul Bicaz (singurul loc din Moldova unde se efectuau scufundări, promotorii fiind Ionel Miron și Constantin Mihai).

Din portul amenajat în vecinătatea barajului se pot face croaziere cu vaporul pe lac sau se pot închiria bărci, hidro-biciclete. Pentru turiști există de asemenea posibilitatea cazării fie la motel, fie la căsuțe.

sus  

Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități